Test 1 from Hoàng.

Hoạt động ngoại giao của Quảng Phát với các đối tác trong nước và quốc tế.